AANSPRAKELIJKHEIDS-VERZEKERING.NL

AANSPRAKELIJKHEIDS-VERZEKERING

Het internationaal privaatrecht of IPR is de tak van het recht die in een internationale situatie zal uitmaken welke wetgeving van welk land toepasselijk is, welke rechtbank van welk land bevoegd is, en hoe andere landen die rechterlijke uitspraak eventueel zullen erkennen en uitvoeren.
Als een Nederlandse auto botst met een Belgische auto in Frankrijk, dan zal zeker de Franse verkeerswet gelden, maar misschien ook Belgische of Nederlandse wetten in verband met schade-aansprakelijkheid, verzekering en dergelijke.
Ook in familierecht, inzake nationaliteit, afstamming, huwelijk, erfrecht, kunnen de zaken gecompliceerd worden. Het is best mogelijk dat een Nederlandse rechter een erfenis moet regelen volgens de Turkse wet, of althans voor zover die wet niet in strijd is met de Nederlandse openbare orde. In de familiesfeer zijn er vele internationale verdragen afgesloten in Den Haag, uit hoofde van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht.
Er is in dit IPR ook een belangrijke afdeling voor het internationale handelsverkeer. Wat te doen als een Amerikaanse klant een factuur van een Nederlandse onderneming niet betaalt voor een levering in Mexico? Binnen de Europese Unie wordt dit meer en meer door middel van verordeningen geregeld, zie bijvoorbeeld de insolventieverordening.
Het internationaal privaatrecht bestaat dus zowel uit regels die de landen eenzijdig uitvaardigen als uit regels die afgesproken worden in internationale verdragen.
Sinds 16 juli 2004 heeft België een Wetboek van internationaal privaatrecht, waarin alle regels die vroeger her en der te vinden waren, bijeengebracht zijn.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod